جعبه بازی

اهمیت بازی

امام صادق (ع):بگذار فرزندت تا 7سال به بازی بپردازد، در7سال دوم به او ادب بیاموز ودر 7سال سوم مراقب اوباش.

ویلیام استون: بازی غریزه ای برای رشد و نمواستعدادها و یا تمرین مقدماتی برای اعمال آینده کودک .

ویجینا ساکز روانشناس بازی: بازی یکی از مهمترین اهداف کودک است وکودک تنها با بازی می تواند به کشف محیط پیرامون خود بپردازد.استعدادها و تونایی های خود را کشف کرده و آنها را به کار گیرد.بازی تمرین زندگی بزرگسالی است.

به اعتقاد روانشناسان تا سالهای پایانی عمر تمایل به بازی در انسان وجود دارد هر چند شکل و ظاهرو هدف بازی عوض شده باشد. شاید کودک دلیل بازی کردن خود را نداند و یا آنکه نتواند برای آن علتی بیان کند ولی نمی تواند بازی نکند.ثابت شده کودکان بی تحرک نسبت به هم سن و سالان فعال خود از رشد جسمی،ذهنی،عاطفی و اجتماعی کمتری برخوردارند . خداوند نخستین دوره رشد انسان را با بازی همراه کرده است. دراسلام توصیه شده پدران و مادران به جای جلوگیری از بازی کودکان، محیط ووسایل بازی اورا فراهم کنند ودرهرموقعیتی که هستند، وقتی برای بازی با کودک خود اختصاص دهند و خیال نکنند که این کار از اقتدار و متانت آنها می کاهد.

مشارکت در بازی کودکان

پیاژه روانشناس بزرگ کودک می گوید:

در فعالیتهای خود جوش کودک ،باید اورا آزاد گذاشت.دخالت نا مناسب و بی موقع در بازی کودک مانع خودمختاری و استقلال وی می شود با این وجود مشارکت به جا و مناسب در بازی کودکان رد نمی شود بلکه ازاهمیت زیادی نیز برخوردار است .این کار باعث بهبودی کودک با والدین شده ، همچنین پدر ومادر به صورت غیر مستقیم درحین بازی می توانند به تربیت کودک پرداخته وبه او آموزش دهند .والدین تعیین کننده نوع بازی کودک نیستند بلکه شرایط بازی کودک را فراهم کرده و خود به عنوان همبازی شرکت داشته و اجازه دهند کودک با خلاقیت خود بازی را اداره کند.

پیامبر اسلام(ص) هرکس کودکی نزد اوست به اندازه او کودک شود.

انواع بازی در کودکان

با توجه به سن وسال وجنسیت کودک، نوع بازی آن متغییر است.در برخی ازبازی ها کودک به تمرین روابط عاطفی واجتمایی می پردازد مانند: مامان بازی ،مهمان بازی و....برخی بازی ها متاثر از تخیل قوی کودکان است که معمولا با جان دادن به اشیاء همراه است. نوع دیگر بازی جنبه فکری و شناختی دارد مانند انواع بازی های که درآن هدف تقویت قوه تفکرو شناخت کودک است. بازیهای دیگر جنبه جسمانی و ورزشی داشته .کودک به دلیل انرژی سرشارخود همواره خود را با جست وخیز سرگرم می کند.

چه نوع بازی هایی مناسب کودک است؟نیشخند

انتخاب بازی به عهده کودک است و والدین می بایست برمحیط ونوع بازی نظارت داشته باشند تا محیط کاملا ایمن و مناسب باشد تا مشکلی کودک را تهدید نکند. بزرگترها در انتخاب همبازی کودک به صورت غیر مستقیم نظارت داشته باشند.انتخاب اسباب بازی نیز با توجه به سن وسال کودک اندازه،جنس ورنگ اسباب بازی انتخاب شود.

ودرنهایت:بگذاریم کودکمان بازی هایی را که دوست دارد واز آن لذت می برد انجام دهد. برگرفته ازنشریه ی نگاه اول /آبان 89

/ 0 نظر / 10 بازدید