دفتر شعر بابا

اشعار  ویژه مهد کودک و دبستان

(شروع سال تحصیلی)

مهد کودک قشنگه

مهد کودک قشنگه  / مثل شهر فرنگه

 مهد کودک مهد کودک  / یه شهر رنگارنگه

مهد کودک چه زیباست / خونه دوم ماست

مهد کودک /مهد کودک همیشه پر از صفاست

مثل یه شهر بازیه مهد کودک / شهر قشنگ شادیه مهد کودک

غم وغصه به مهد ما راه نداره/رو به غم ها بسته است در مهد کودک

 

فصل پاییزه

بازم دوباره فصل پاییزه / برگ درختا داره میریزه

بازم  کلاغه خبر می یاره / به کودکستان می ریم دوباره

بازم دوباره خوشحال وخندان / با هم می ریم ما به کودکستان

بازم دوباره از دل واز جان / با هم می ریم ما به کودکستان

بازم دوباره با جمع دوستان  / با  هم می ریم ما به کودکستان

 

مدرسه آی مدرسه

مدرسه آی مدرسه دوست داریم ما

 الف ب پ ت ث دوست داریم ما

همه می ریم مدرسه چه شاد وخندون

هرکی نره مدرسه می مونه نادون

معلم کلاسم چه مهربونه

 خیلی دوسش داریم ما اینو می دونه

خوب گوش می دیم به حرفاش سر کلاسش

هر کی سر کلاسه جمع شه حواسش

 

1و2و3

1و2و3  1و2و3 می خوره زنگ مدرسه

1و2و3  1و2و3 بازی وشیطنت بسه

کیف وکتاباتونو خوب نگه دارید

دفترای مشغتونو جا نذارید

توی کلاس نگاه کنید به تخته

 یاد بگیرید نگید که درسا سخته

هر کی که درس نخونه دوست ما نیست

باید بیاریم همه نمره بیست

1و2و3  1و2و3  چه خوبه درس ومدرسه

 

مي نويسم، مي خونم

اومدم به مدرسه تا كه بتونم

كتاب قصه هامو خودم بخونم

اومدم به مدرسه تا بنويسم

ديگه من سواد دارم بي سواد نيستم

مي نويسم، مي خونم

هر چي كه نمي دونم اينجا مي دونم

اومدم به مدرسه تا كه بدونم

از زمين وآسمون و از همه چيز

اومدم به مدرسه تا كه بمونم

واسه مامان بابا خوب وعزيز

مي نويسم، مي خونم

هر چي كه نمي دونم اينجا مي دونم

 

جشن شكوفه ها

دوباره شد مدرسه باز

شكوفه هاي خوب وناز

توي حياط مدرسه

پرشده از نغمه وساز

بازم تو راه مدرسه

هلهله باروني به پاست

هميشه ماه مدرسه

ماهي پر از مهر وصفاست

همه با هم دست بزنيم

پا بكوبيم ، شادي كنيم

كه اسم اين روز قشنگ

روز جشن شكوفه هاست

/ 0 نظر / 11 بازدید