دست نوازش...

کجایی امیر غریب ؟ یتیمان دست نوازش گر گرمت را می جویند تاریک است وتاریک این کوی وگذر ...ماه غریبستان کجایی؟

شادم که به سوی حق رهسپار شدی!اشک نمی ریزم در عزایت ...چه عزایی ؟ مگر نه که رستگار شدی؟  شادم که تیر به چشم نامردان روزگار شدی!

 

/ 0 نظر / 13 بازدید