همیاران کودکان کار

این یک دریچه بود ...یک دریچه برای نشان دادن آنچه هست .آنچه در نمای باز کوچک دیدیم و از این دریچه بزرگ می ببینیم.

خدا قوت به خواهران و برادران ایرانی خودم که با اقتدا به مولای عشق دریچه ای به مهر باز کردید.

/ 1 نظر / 11 بازدید
مامان شایان و داداشی

ممنون از گزارش جالبتون . فقط می تونم بگم من به ایرانی بودنم افتخار می کنم . و از ته دل دعا می کنم یک روز بیاید که در هیچ کجای دنیا هیچ کودک کاری نباشد .[گل]